Onderscheid particuliere en zakelijke activiteiten

Vrijwel iedereen heeft verzekeringen als bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, inboedel- en opstalverzekeringen. Bij deze verzekeringen gaat de verzekeraar ervan uit dat u deze verzekering als particulier afsluit.

We zien echter in toenemende mate dat steeds meer particulieren ook zakelijke activiteiten starten. Bijvoorbeeld door via internet vanuit de eigen woning goederen of diensten te leveren. Of door als zelfstandige zonder personeel (zzp) te gaan werken. Er kunnen dan bijzondere situaties ontstaan. Bijvoorbeeld doordat er een voorraad goederen in de woning wordt opgeslagen. Of dat de mobiele telefoon of computer die ook privé wordt gebruikt ‘op de zaak’ wordt gekocht.

Vindt er vervolgens schade plaats door bijvoorbeeld diefstal of brand dan kan dit problemen geven bij de afwikkeling van de schade. Immers de verzekeraar wist niet dat u naast particuliere ook zakelijke activiteiten uitvoerden.

Als uw belangenbehartiger op het gebied van verzekeringen is het onze taak u te helpen te zorgen dat uw verzekeringen blijven aansluiten bij uw situatie ook nadat deze anders wordt.

Vandaar dat wij u vragen contact met ons op te nemen indien u vanuit een privésituatie ook zakelijke activiteiten uitvoert.

 

Sebastiaan Slot

Sebastiaan Slot

Relatieadviseur Particulier