MKB verzuim-ontzorgverzekering

Waarom is er een nieuwe verzuim-ontzorgverzekering ontwikkeld?

Kleinere werkgevers ervaren de verplichtingen rondom ziekte als onevenredig. In vergelijking met andere c.q. grotere werkgevers staan zij voor dezelfde kosten en plichten. Terwijl de grotere bedrijven meer mogelijkheden hebben om aan de (re-integratie) verplichtingen te voldoen. Daarnaast is er de onzekerheid. Wordt er door u als werkgever wel voldoende aan re-integratie gedaan? Voldoet u aan de verplichtingen volgens de “Wet verbetering Poortwachter”? In hoeverre kunt u vertrouwen op het advies van de bedrijfsarts? Als de verzekeringsarts van het UWV de adviezen van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer niet deelt, hebt u als werkgever pech en kunt u voor een derde jaar het loon bij ziekte betalen. Daarnaast is voor met name kleine werkgevers niet altijd duidelijk hoe het UWV beslist. Ook missen zij kennis van verzekeringsmogelijkheden. Deze knelpunten kunnen kleinere bedrijven ervan weerhouden om werknemers in vaste dienst te nemen.

In samenspraak met diverse partijen (MKB-Nederland, VNO-NCW, het Verbond van Verzekeraars en de overheid), is nu een MKB verzuim-ontzorgverzekering ontwikkeld. De polis vertoont veel overeenkomsten met een “normale verzuimverzekering” met daarbij een arbodienst abonnement. Echter, de nieuw ontwikkelde polis biedt een nog ruimere dekking voor ondersteuning en re-integratie. Het doel is om kleine werkgevers volledig te ontzorgen bij het re-integratieproces en het eigen verzuim van het bedrijf minder zwaar te laten meetellen in de premie. Werkgevers die voor deze nieuwe verzuimverzekering kiezen worden maximaal ontzorgd en betalen een solidaire premie.

Belangrijkste verschillen MKB verzuim-ontzorgverzekering met een “gewone verzuimverzekering”:

  • andere premiestelling (eigen verzuim telt minder zwaar mee), meestal zijn de kosten (lees premie) van de verzekering hoger dan de “normale verzuimverzekering”;
  • vergoeding preventiekosten (bij huidige verzekering/arbodienst geldt vaak een gemaximeerd bedrag of een percentage);
  • volledige vergoeding re-integratiekosten (bij huidige verzekeringen gemaximeerd per ziektegeval).

Verder:

Misschien heeft u reeds een verzuimverzekering voor uw personeel. Het zij ondergebracht via ons bij een verzekeraar of misschien elders. Een aantal verzekeraars biedt de nieuwe verzuim-ontzorgverzekering aan vanaf 1-1-2020. Wenst u meer informatie over deze verzekering of over eventuele mogelijkheden in uw geval, neem gerust contact met ons op.

Remmelt Hofman

Remmelt Hofman

Directeur en relatieadviseur zakelijk en particulier