‘Arjan Bolks’ aan het woord namens Roelofs

Wie is Roelofs: Roelofs, met hoofdvestiging in Den Ham, is dé koploper in innovatie op het gebied van infra. Met onze brede aanpak leveren wij toegevoegde waarde aan de openbare ruimte. Dit vraagt om een perfecte samenhang tussen advies, ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud. Roelofs is een integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser en werkt aan innovatieve en duurzame oplossingen, mét oog voor het klimaat.

Roelofs kenmerkt zich als een middelgroot familiebedrijf, dat een breed pakket aan bouw- en infra-gerelateerde producten en diensten aanbiedt, waarbij zij zich onderscheidt door praktijkervaring, een groot inlevingsvermogen, ontzorgend organisatietalent en hoge kwaliteit.

Op maandag 25 juni jl. kregen wij een mooie waardering voor deze manier van werken: Roelofs is met het Roelofs Kompas opgenomen in de MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel. Lees hier meer (http://www.roelofsgroep.nl/nieuws/item/roelofs-in-mkb-innovatie-top-100).

In 2030 wil Roelofs klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we dan geen bijdrage meer leveren aan het opwarmen van de aarde. Hiermee tonen we onze verantwoordelijkheid voor de aarde en de generaties die na ons komen. Om dit doel te realiseren hebben wij het zogenaamde Roelofskompas ontwikkeld.

Deze visie gaat breder dan klimaat en duurzaamheid alleen. De volgende pijlers zijn in dit kompas gedefinieerd: biodiversiteit, smart technologie, energie, slim werken, leven lang ontwikkelen, mobiliteit en circulaire economie.

Voor elk van deze pijlers wordt bepaald wat het concrete doel is dat gerealiseerd moet worden, wat de  meerwaarde voor Roelofs is en welke tijdsplanning hier voor gepland is. Elke pijler wordt op vier onderdelen gerubriceerd: vermijden, reduceren, compenseren en ontwikkelen/creëren.

Met het uitrollen van dit Roelofs Kompas wordt er concreet invulling gegeven aan onze ambitie: “Meer waarde aan ruimte”.

Wat zijn jullie ervaringen met Bloemendal Assurantiën: Roelofs doet al sinds mensenheugenis zaken met Bloemendal. De “no nonsens” aanpak van Bloemendal past goed bij ons bedrijf. Vaak is één telefoontje genoeg om zaken geregeld te krijgen. Ook wanneer ons vaste aanspreekpunt even niet bereikbaar is, nemen collega’s het moeiteloos over. Doordat Bloemendal actief de verzekeringsportefeuille beheert kunnen we er zeker van zijn dat er geen onvolkomenheden optreden en levert dit veel efficiency op. De vakbekwaamheid van de medewerkers van Bloemendal als ook het op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op verzekeringsgebied, maakt dat we ook in de toekomst graag gebruik maken van de diensten van Bloemendal.

Wat zou er bij Bloemendal Assurantiën veranderen als jullie het voor het zeggen zouden hebben? Wat ons betreft hoeft er qua dienstverlening niets te veranderen. Het periodieke persoonlijke contact en jaarlijks doornemen van de gehele verzekeringsportefeuille zien we als meerwaarde en zouden we ook in de toekomst willen blijven doorzetten.